அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கோயில் - சமூக சேவைகள்


சமூக சேவைகள் :


1. நாதஸ்வரம் மற்றும் தவில் இசை கல்வி


2. கருணை இல்லம்


3. உறைவிடம் ஹோட்டல்